کالیته طرح های فانتزی چاپی

در این کالیته طرح ها به صورت دیجیتال بر روی پارچه چاپ شده و بعدازآن مراحل کوتینگ انجام می گردد, که پارچه دراین مرحله دارای مقاوت بالا در برابر پارگی و خصوصیات بارزی همچون ضدآب و آفتاب می شود.

پارچه کالیته طرح های فانتزی چاپی