پارچه کوهستانی

دلیل نام گذاری این پارچه بعنوان نام کوهستانی شباهت نقش بسیار زیبای این نوع پارچه به کوهستان میباشد.کوهستانی یکی از پارچه های خاص با ظاهری متفاوت از دیگرپارچه ها می باشد و جزءپرفروش ترین پارچه های سال در بازار تولید داخلی شناخته شده است.پارچه ی کوهستانی در ابتدا در غالب واردات و بعد به دلیل توانائی بسیار بالای مجموعه تصمیم به تولید این محصول گرفته ایم.

پارچه کوهستانی